Hlášené odstávky

DODÁVKA TEPLA

není hlášena odstávka

DODÁVKA PITNÉ VODY

není hlášena odstávka

DODÁVKA ELEKTRICKÉ ENERGIE

není hlášena odstávka

DODÁVKA PLYNU

není hlášena odstávka

HAVARIJNÍ SLUŽBA pro řešení poruch na vytápění budov, rozvodech vody, elektroinstalace a plynu je zajišťována ve spolupráci s firmou PAMEX s.r.o., Strojírenská 2426/46, Žďár nad Sázavou.
V pracovní dny od 15:00 do 6:00 hod. a v době pracovního klidu na tel. 566 617 285.

Odkazy

UPOZORNĚNÍ

Dne 30.3.2017 bude provoz družstva omezen z důvodu školení zaměstnanců.

INFORMACE PRO ČLENY DRUŽSTVA

V průběhu měsíce března proběhnou členské schůze za účelem volby delegátů a náhradníků na schromáždění delegátů. pozvánky pro jednotlivé obvody: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 41, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51 - změna termínu,


SHROMÁŽDĚNÍ DELEGÁTŮ - volba členů představenstva a kontrolní komise

Dne 24.11.2016 proběhlo shromáždění delegátů.


SHROMÁŽDĚNÍ DELEGÁTŮ

POROVNÁNÍ NÁKLADŮ NA TEPLO ZA ROK 2015

V SEKCI TECHNICKÉ


UPOZORNĚNÍ

SBD Zelená hora upozorňuje své členy, že družstvo nedalo a nedává souhlas s jakýmkoliv podomním prodejem žádné společnosti. Pokud jsou odečítány měřidla umístěná v bytech je toto zajišťováno údržbáři družstva, kteří jsou vybaveni písemným zmocněním podepsaným předsedou a členem představenstva.
V případě jakýchkoliv pochybností si můžete ověřit oprávněnost na družstvu (tel. 566651911)

Z NABÍDKY REALITNÍ KANCELÁŘE


Více informacízde.


NEBYTOVÉ PROSTORY A PLOCHY K PRONÁJMU

  • Kanceláře
  • Jedná se celkem o čtyři kanceláře v administrativní budově:
    V I. podlaží: 2x o ploše 32,34 m2 a 1x o ploše 13,5 m2. Ve III. podlaží: 1x o ploše 15,93 m2. Vstup do budovy je zajištěn hlavním vchodem ovládaným po pracovní době prostřednictvím čipové karty a je monitorován kamerovým systémem. Kanceláře jsou volné.
  • Volné venkovní zpevněné plochy
  • o celkové výměře až 600 m2. Tato asfaltová plocha je vhodná pro skladování materiálu či parkování vozidel. Příjezd do areálu je z Brněnské ulice branou ovládanou po pracovní době prostřednictvím čipové karty. Vjezd do areálu je nepřetržitě monitorován kamerovým systémem. Plocha je již k dispozici.

Bližší informace získáte telefonicky na čísle 566 651 911, prostřednictvím e-mailové pošty na adrese info@sbdzh.cz nebo v sídle družstva na adrese Brněnská 1146/30, Žďár nad Sázavou.

květen 2015

ÚŘEDNÍ DESKAREALITNÍ ČINNOST


Více

NABÍDKA SPRÁVY

Družstvo v rámci své podnikatelské činnosti provádí správu domů pro jiná družstva, společenství vlastníků jednotek (SVJ) a občanská sdružení

Více

WEBDOMUS

On-line přístup k údajům o bytě WEBDOMUS byl od 1.1.2016 nahrazen novým internetovým portálem "poschodech".

WEBMAIL

Přístup do e-mailové schránky

Přihlášení

Různé

Informace o pojištění

Bytové družstvo má sjednáno pojištění prostřednictvím makléřské pojišťovací společnosti PETRAST a.s., osvědčení 002448PM, u České podnikatelské pojišťovny a.s.

Více

Členská evidence

Převod členských práv
Výměna bytu
Podnájem bytu
Společné členství a nájem manželů

PŘIPRAVUJE SE