ÚSEK PŘEDSEDY

Ing. Zdeněk Štursa předseda tel. 566651912 stursa@sbdzh.cz
JUDr. Dana Klusáková právník tel. 566651916 klusakova@sbdzh.cz
Ing. Rudolf Borek správce sítě tel. 566651917 borek@sbdzh.cz

ORGANIZAČNĚ PROVOZNÍ ÚSEK

Ing. Michaela Šmídová vedoucí OPÚ tel. 566651914 smidova@sbdzh.cz
Lenka Kulhánková členská a bytová evidence tel. 566651904 kulhankova@sbdzh.cz
Ing. Zbyněk Semerád technik - údržba domů tel. 566651905 semerad@sbdzh.cz
Antonín Blažíček technik - údržba domů tel. 566651906 blazicek@sbdzh.cz
Ing. Tomáš Drdla hlavní technik - areál SBD tel. 566651901 drdla@sbdzh.cz
Iveta Stratilová agenda samospráv a společenství vlastníků tel. 566651902 stratilova@sbdzh.cz
Zdeňka Kukačková techn. zařízení domů, podatelna tel. 566651911 kukackova@sbdzh.cz

EKONOMICKÝ ÚSEK

Ing. Oldřich Chvátal vedoucí ek. úseku tel. 566651915 chvatal@sbdzh.cz
Jana Žáková vedoucí učtárny, mzdy tel. 566651922 zakova@sbdzh.cz
Iva Škarýdová předpis a vyúčtování záloh tel. 566651925 skarydova@sbdzh.cz
Marie Svobodová účetnictví domů a bytů tel. 566651928 svobodova@sbdzh.cz
Markéta Hájková pokladna, nájemné tel. 566651927 hajkova@sbdzh.cz
Monika Badalíková fakturace, evidence majetku tel. 566651921 badalikova@sbdzh.cz
Zuzana Vlachová finanční účetní, banky tel. 566651929 vlachova@sbdzh.cz
Monika Samková fakturace, finance domů a bytů tel. 566651924 samkova@sbdzh.cz

ÚŘEDNÍ HODINY

Pondělí 8-13 hod.

Středa 7-16:30 hod.

POKLADNÍ HODINY

Pondělí 8-11 hod.

Středa 8-11 a 13-16 hod.

SÍDLO FIRMY

ZELENÁ HORA, stavební bytové družstvo
Brněnská 1146/30
591 01 Žďár nad Sázavou
zaps. v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl Dr XXXIV, vložka 464

IČ 00050784
DIČ CZ00050784
jsme plátci DPH