Srovnání spotřeby tepla v jednotlivých domech v roce 2023


Porovnání nákladů na teplo za rok 2023 v přepočtu na byt 1+3 velikosti 72 m2


Výsledky měření domů termovizní kamerou


Ve spolupráci s VOŠ a SPŠ Žďár nad Sázavou nechalo družstvo zpracovat termovizní měřešení pro vybrané domy. Výběr byl volen tak, aby reprezentoval většinu domů v majetku či správě družstva a jejich z hlediska úspor energie. Pokud tedy není v nabídce přímo dům v němž bydlíte, můžete se podívat na dům podobný. Můžete zde srovnávat zateplený či nezateplený dům v panelové, ale i zděné výstavě, plastová či původní dřevěná okna apod. Pokud byste měli zájem takovéto měření provést konkrétně pro váš dům, můžete se více dozvědět na stránkách školy (www.spszr.cz).

SPOLUPRACUJÍCÍ FIRMY

Poruchy na elektroinstalaci

Šimek Pavel tel. 723237584
Holézcy Zdeněk tel. 774327442

Poruchy na výtazích

VERTIK s.r.o. tel. 603541569

Poruchy na systémech kanalizace
- ucpání společných částí kanalizace, monitorování, trasování

ROJET tel. 602410355

- čištění venkovních kanalizačních přípojek

VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST a.s. tel. 566620888

Poruchy na systémech rozvodů vody a odpadů

Neubauer Jiří tel. 603894686
PAMEX tel. 566620641
Prokeš Jaroslav tel. ...

Poruchy na systémech vytápění

BE+PE tel. 736480858
PAMEX tel. 566620641
IWA tel. 566629101

Sklenářské práce

Hladík Jiří tel. 566622048